wydrukuj stronę

Miarpol

 • Wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Ostrowach - 2010
 • Wymiana instalacji c.o. oraz wykonanie przyłącza w budynku biurowym PKP Polskie Linie Kolejowe w Częstochowie - 2010
 • Modernizacja instalacji c.o. w budynkach ZGM TBS w Częstochowie - 2010
 • Wykonanie kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bogumiłku - 2010
 • Modernizacja instalacji c.o. w budynkach ZGM TBS w Częstochowie - 2009
 • Wykonanie prac w ramach konsorcjum wykonawców Programu ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Częstochowie I Etap - 2009
 • Wykonanie przyłącza z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego dla Fabryki Papieru w Myszkowie - 2008
 • Wykonanie kotłowni gazowej dla TRW Polska - 2008
 • Montaż węzła cieplnego oraz modernizacja instalacji c.o. w Szkole Muzycznej w Częstochowie - 2008
 • Modernizacja instalacji c.o. w budynkach ZGM TBS w Częstochowie - 2008
 • Wymiana wodomierzy w zasobach WAM Kraków - 2008
 • Modernizacja instalacji c.o. w budynkach SM Koniecpol - 2007
 • Wykonanie przyłącza z rur preizolowanych dla budynku mieszkalnego w Pajęcznie - 2007
 • Modernizacja instalacji c.o. w budynkach ZGM TBS oraz ŚSM w Częstochowie - 2007
 • Montaż węzłów cieplnych dla Fortum Częstochowa - 2007
 • Modernizacja instalacji c.o. w budynkach ZGM TBS oraz ŚSM w Częstochowie - 2006
 • Montaż węzłów cieplnych dla Danfoss LPM - 2006
 • Modernizacja instalacji c.o. w Zespole Szkół w Jaworznie - 2006
 • Modernizacja instalacji c.o. w budynkach ZGM TBS oraz ŚSM w Częstochowie - 2005
 • Montaż 27 szt. węzłów cieplnych dla Danfoss LPM - 2005
 • Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w 15 budynkach mieszkalnych - 2004r.
 • Wykonanie modernizacji 3 wezlów cieplnych w budynkach mieszkalnych SSM - 2004r.
 • Wykonanie wezla cieplnego w budynku Prokuratury przy ul. Dabrowskiego w Czestochowie - 2004r.
 • Wykonanie wezla cieplnego w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ksiezycowej w Czestochowie - 2004r.
 • Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych SM Segment, Sródmiejskiej Spóldzielni Mieszkaniowej oraz ZGM "TBS" - 2003r.
 • Wykonanie modernizacji 11 wezlów cieplnych w budynkach mieszkalnych SSM - 2003r.
 • Wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Gwiezdnej 9 w Czestochowie - 2003r.
 • Wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul.Pradzynskiego 4 w Czestochowie - 2003r.
 • Wykonanie instalacji technologicznej kotlowni opalanej gazem 2x315 kW jako kotlowni kondensacyjnej w budynku TRW Polska Sp. z o.o. - 2002r.
 • Wykonanie kotlowni olejowej o mocy 90 kW dla c.o. i 550 kW dla technologii w budynku produkcyjno- biurowym "ABAK" Sp. z o.o.- 2002r.
 • Wykonanie modernizacji 12 wezlów cieplnych w budynkach mieszkalnych SSM - 2002r
 • Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych SSM - 2002r.
 • Wykonanie kotlowni gazowej o mocy 91 kW na obiekcie Cmentarza Komunalnego Budynku Administracyjnego przy ul. Bialostockiej w Czestochowie - 2002r.
 • Zabudowa 29 ukladów automatycznej regulacji c.o. w wymiennikowniach w Zabrzanskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - 2001r.
 • Wykonanie modernizacji 11 wezlów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych SSM - 2001r.
 • Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych SSM - 2001r.
 • Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej - 2001r.
 • Wykonanie 2 kompaktowych wezlów wymiennikowych c.o. i c.w. dla SM Pólnoc - 2000r.
 • Wykonanie modernizacji instalacji wewnetrznej c.o. w 152 budynkach szeregowych i montaz zaworów termostatycznych i glowic w 160 budynkach szeregowych dla SM "LISINIEC" - 2000r.
 • Montaz liczników ciepla w budynkach mieszkalnych - 25szt oraz w Zespole Obslugi Placówek Oswiatowych w Czestochowie - 2000r.
 • Wykonanie 32 wezlów kompaktowych dla Radomszczanskiej Spóldzielni Mieszkaniowej - 2000r.
 • Wykonanie 4 wezlów kompaktowych dla TRW Polska - 2000r.
 • Wykonanie i uruchomienie central klimatyzacyjnych dla BERGER - 7 szt, DELTA - 3szt, ENERGOPOL Trade Instal S.A - 4szt, GOMMA Poland, BIG Bank Gdanski - 2000r.
 • Wykonanie instalacji AKPiA dla Okregowego Urzedu Probierczego, Banku Czestochowa, Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Cz-wie, Spóldzielni Mieszkaniowej w Pajecznie, WOSANA S.A., NAFTOBAZY Sp. z o.o., Gomma Poland - 2000r.
 • Wykonanie kompaktowej wymiennikowej stacji do celów c.o. w supermarketach w Radomsku i Sieradzu - 1999r.
 • Modernizacja kotlowni oraz instalacji c.o. w budynku TRW w Czestochowie - 1999r.
 • Przebudowa 8 wezlów cieplnych hydroelewatorowych na wezly wymiennikowe dla c.o. i c.w.u. dla Radomszczanskiej SM - 1999r.
 • Wykonanie wezlów kompaktowych dla Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. oraz Cz.P.B.P. "Przemyslówka" S.A. - 1999r.
 • Modernizacja kotlowni i instalacji c.o. w budynku Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego - 1999r.
 • Modernizacja kotlowni i instalacji c.o. w budynku Spóldzielni Inwalidów "Nowe Zycie" - 1999r.
 • Wykonanie Systemu Komputerowej Wizualizacji Sterowania Obiektów Energetycznych w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najswietszej Marii Panny w Czestochowie - 1999r.
 • Wykonanie central klimatyzacyjnych w budynkach TRW Polska oraz "Pablo" - 1999r.
 • Montaz liczników ciepla dla Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej "T.B.S." w Cz-wie, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Huty Czestochowa, Agencji Wydawniczej "TECHNOPOL", C.S.M. "Nasza Praca", SM "Pólnoc", Banku Czestochowa, Zarzadu Miasta Myszków - 1999r.
 • Wykonanie instalacji AKPiA dla Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, YAWAL System S.A., Spóldzielni Inwalidów "Nowe Zycie", Spóldzielni Mieszkaniowej "Parkitka", GOMMA Poland Sp. z o.o., Miejskiej Spóldzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Klobucku, Goliard - 1999r.
 • Modernizacja kotlowni w budynku Szpitala Miejskiego w Myszkowie oraz Miejskiego Przedszkola nr 37 - 1998r.
 • Wykonanie wezlów cieplnych dla Szkoly Podstawowej nr 4 oraz VI L.O. im. J. Dabrowskiego - 1998r.
 • Wykonanie wezlów cieplnych dla Urzedu Miasta Czestochowa - 1998r.
 • Wykonanie instalacji AKPiA dla ENERGOPOL Trade Instal S.A., Zakladu Placówek Oswiatowych w Bytomiu, Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego nr 5, C.P.B.P. "Przemyslówka" S.A. - 1998r.
 • Montaz liczników ciepla dla Spóldzielni Mieszkaniowej "SEGMENT" - 38kpl., Spóldzielni Mieszkaniowej "PÓLNOC" - 2kpl., Urzedu Miejskiego w Tarnowskich Górach - 3kpl., Spóldzielni Rzemislniczej "PRODEX" 2kpl., Wojewódzkiego Osrodka Metodycznego 2kpl. - 1998r.
 • Modernizacja kotlowni w budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Tarnowkich Górach, Zakladów Instalacji Sanitarnych T. Badiura, Zakladu Produkcyjno - Handlowego "PTAK" - 1997r.
 • Wykonanie automatyki przemyslowej i monitoringu w budynku Huty Cynku w Miasteczku Slaskim, Spóldzielni Mieszkaniowej "Jura" - 1997r.
 • Wykonanie 8 wezlów w budynkach Radomszczanskiej Spóldzielni Mieszkaniowej - 1997r.
 • Wykonanie wezla cieplnego w budynku Politechniki Czestochowskiej Wydzialu Inzynierii i Ochrony Srodowiska - 1997r.
 • Montaz 20kpl. liczników ciepla w budynkach C.S.M. "Nasza Praca", 2kpl w budynkach Spóldzielni Mieszkaniowej "Chemik" Tarnowskie Góry oraz 10kpl w budynkach mieszkalnych w Piekarach Slaskich - 19987r.
 • Wykonanie instalacji AKPiA dla Przedsiebiorstwa Produkcyjno - Handlowego KOMOBEX - INEL", Zakladów Produkcji Urzadzen Elektrycznych "EL-Q", Szkoly Podstawowej nr 8, Zespolu Opieki Zdrowotnej w Blachowni - 1997r.
 • Wykonanie 4 kotlowni dla Zakladów Placówek Oswiatowych w Bytomiu - 1996r.
 • Wykonanie wymienników kompaktowych dla Szkoly Podstawowej w Tarnowskich Górach - 1996r.
 • Wykonanie 14 wezlów wymiennikowych dla Radomszczanskiej Spóldzielni Mieszkaniowej - 1996r.
 • Montaz 10kpl. liczników ciepla w budynkach mieszkalnych Miedzyzakladowej Spóldzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK", 3kpl. w budynkach Zakladów Energetycznych Czestochowa oraz 19kpl. u odbiorców indywidualnych - 1996r.
 • Wykonanie instalacji AKPiA dla Centralni Produktów Naftowych Boronów, PPUP Poczty Polskiej, Banku Handlowego S.A. Odzial w Czestochowie, Banku Gospodarki Zywnosciowej S.A. Odzial w Czestochowie, Przedsiebiorstwa Budowlano Montazowego "INSPAW", plywalni w Myszkowie - 1996r.
 • Wykonanie wezlów cieplnych dla Radomszczanskiej Spóldzielni Mieszkaniowej - 7szt., Spóldzielni Mieszkaniowej Blachownia - 2szt. - 1995r.
 • Wykonanie instalacji AKPiA dla Zakladów "Olza" w Cieszynie, Zakladów Ubezpieczen Spolecznych w Myszkowie, kotlowni dworca PKP w Czestochowie - 1995r.
 • Montaz okolo 150 szt. liczników ciepla - 1995r.
 • Wykonanie instalacji AKPiA dla Miedzyzakladowej Spóldzielni Mieszkaniowej "Górnik", Urzedu Miasta Czestochowa, Spóldzielni Mieszkaniowej "Jura" - 1994r.
 • Wykonanie kompaktowych wezlów cieplnych dla Zakladów Gospodarki Mieszkaniowej "T.B.S." - 2szt., Sródmiejskiej Spóldzielni Mieszkaniowej - 2szt, Zakladów "Olza" Cieszyn 3szt., Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, Szkoly Podstawowej nr 34, Zespolu Opieki Zdrowotnej - 1994r.
 • Montaz okolo 100 szt. liczników ciepla - 1994r.
 • Wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynku Federacji Stowarzyszen Naukowo - Technicznych NOT w Czestochowie - 1993r.
 • Wykonanie wezlów cieplnych w budynkach Spóldzielni "Nasza Praca" - 1993r.
 • Montaz liczników ciepla w budynkach Spóldzielni Mieszkaniowej "Pólnoc", Spóldzielni Mieszkaniowej "Nasza Praca", Spóldzielni Mieszkaniowej "Górnik", Spóldzielni Mieszkaniowej w Pajecznie, Spóldzielni Mieszkaniowej "Gwarek" w Tarnowskich Górach, Panstwowego Teatru Dramatycznego im. A. Mickiewicza w Czestochowie, Przedsiebiorstwie Instalacji Przemyslowych "Instal", Spóldzielni Spozywczej "Jednosc", Szpitalu Miejskim w Czestochowie, Muzeum Okregowego w Czestochowie - 1993r.
 • Wykonanie instalacji AKPiA w kotlowniach olejowych w budynkach CPN w Borownie oraz Zakladach Gluchych w Lublincu - 1992r.
 • Wykonanie modernizacji AKPiA Cieplowni przy ul. Brzeznickiej w Czestochowie - 1992r.
 • Wykonanie stacji wymiennikowych wraz z opomiarowaniem i automatyka w budynku Izby Skarbowej przy ul. Rolniczej w Czestochowie - 1992r.
 • Wykonanie wymiennikowni osiedlowej przy ul. Jana Pawla w Czestochowie - 1992r.
 • Zautomatyzowanie i opomiarowanie stacji wymienników w Zakladach Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini, wymiennikowni Osiedlowej "Parkitka" w Czestochowie - 1992r.
 • Montaz liczników ciepla w budynkach Zakladów Budowy Maszyn w Klobucku - 2kpl., Miejskiej Spóldzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Klobucku - 2kpl., Spóldzielni Mieszkaniowej "Metalurg" - 2kpl., Spóldzielni Mieszkaniowej "Nasza Praca" - 24kpl., Spóldzielni Mieszkaniowej "Pólnoc", Spóldzielni Mieszkaniowej "Gwarek" w Tarnowskich Górach, Spóldzielni Kólek Rolniczych w Zarkach - 1992r.
 • Wykonanie modernizacji aparatury kontrolno-pomiarowej w kotlowni WPEC w Lublincu i Cieplowni "Zawodzie" oraz stacji Uzdatniania Wody w Lublincu - 1991r.
 • Zautomatyzowanie i opomiarowanie wezlów cieplnych w Spóldzielni Rzemieslniczej w Myszkowie, Sadzie Rejonowym w Czestochowie, Fabryce Urzadzen Mechanicznych "Wykrometr", Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Czestochowie - 1991r.
 • Zamontowanie liczników ciepla w budynkach na Osiedlu Trzech Wieszczy - 32kpl., Spóldzielni Mieszkaniowej "SEGMENT" - 28kpl., Spóldzielni Pracy "Grosik" - 2kpl, Spóldzielni Mieszkaniowej "Górnik" - 2kpl., Cechu Rzemiosla - 2kpl., Zespole Szkól Mechaniczno - Elektrycznych w Czestochowie - 2kpl., Zakladów Energetycznych, Zakladów Graficznych, Wojewódzkiej Spóldzielni Inwalidów, MARCPOL Biura Handlu Zagranicznego - 1991r.
 • Zautomatyzowanie i opomiarowanie 6 wezlów cieplnych WSS "Spolem" w Czestochowie - 1990r.
 • Zautomatyzowanie i opomiarowanie wezlów cieplnych ZOS Czestochowa - 1990r.
 • Montaz liczników ciepla w budynkach Muzeum w Czestochowie, Centrum Ksztalcenia Ustawicznego, Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacji - 1990r.